Close

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 Jsme zapsaný spolek:

Slovanský kruh, z.s., datum zápisu: 16.4. 2015

sídlo: Praha 4 – Michle, Jaurisova 515/4, PSČ: 140 00

IČO: 03913961

Provozujeme webové stránky www.rodokruh.cz

Pro poskytování našich služeb týkající se festivalu, prodeje vstupenek a provozu našich webových stránek, zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

  1. Zpracování osobních údajů

            Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte vstupenky, budeme pracovat s vašimi kontaktními
údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového
formuláře. Jsou to: Jméno, Příjmení, telefonní číslo, e-mail a druh vstupného.


Z jakého důvodu?

             Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně vstupenek

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na
vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 30 dní od naší poslední komunikace.


Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte.
Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo, druh vstupenky

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám vstupenky. V případě ztráty, nebo nevytisknutí vstupenky, podle osobních údajů dohledáme, že máte vstupenku zakoupenou. 
Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní
povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 3 roky od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží. Newsletter(obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich
novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

3 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na
e-mailu: registrace@slovanskykruh.cz

  1. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají
s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel domény a poskytovatel e-mailingové služby WEDOS Internet, a.s., IČO: 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1886
    poskytovatel

Osobní
údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.


  1. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese registrace@slovanskykruh.cz


  1. Vaše práva v souvislosti se
    zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.


Tyto podmínky jsou
účinné od 1. 1. 2021