Close

Festival se koná v Retroparku Sejfy v Mladých Bukách u Trutnova

Areál se nachází v chráněné krajinné oblasti KRNAP

příroda kolem má své kouzlo

útulné chatky ve kterých budeme bydlet a naproti vyroste stanové městečko 🙂

pro děti připravujeme zajímavé soutěže a hry, také mohou využít hřiště a trampolínu

které je odzkoušeno a odsouhlaseno nejmenším produkčním členem 🙂

nesmí chybět ani oheň a k totemům přidáme náš Rodokruhový, který společně vyrobíme

stonebalancingové hřistě vytvořené Honzou Mackem

v Retroparku je i přírodní pramen se studánkou, kde si lze nabrat vodu